:
SMA(A) ILMI - SENARAI YURAN


SEK. MEN. AGAMA (ARAB) ILMI

PROFAIL SEKOLAH | SYARAT KEMASUKAN | SENARAI YURAN ] 
MATA PELAJARAN | PAKAIAN SERAGAM | AKTIVITI PELAJAR ]

 

SENARAI YURAN

PELAJAR BARU SMA (TINGKATAN 1 - 3)
YURAN ANAK 1 ANAK 2
Pendaftaran 160.00 160.00
Yuran Tahunan 421.00 421.00
Yuran Januari 300.00 270.00
Yuran November 300.00 270.00
Yuran PIBG 95.00 0.00
SPS 30.00 0.00
RBT 35.00 35.00
JUMLAH ASAS 1341.00 1156.00

 

PELAJAR BARU SMA (TINGKATAN 4 - 5)
YURAN ANAK 1 ANAK 2
Jumlah Asas 1341.00 1156.00
Tolak RBT 35.00 35.00
JUMLAH ASA 1306.00 1121.00

 

PELAJAR LAMA SMA (TINGKATAN 1-3)
YURAN ANAK 1 ANAK 2
Jumlah Asas 1341.00 1156.00
Tolak Pendaftaran 160.00 160.00
JUMLAH ASAS 1181.00 996.00

 

PELAJAR LAMA SMA (TINGKATAN 4 -5 )
YURAN ANAK 1 ANAK 2
Jumlah Asas 1341.00 1156.00
Tolak Pendaftaran 160.00 160.00
Tolak RBT 35.00 35.00
JUMLAH ASAS 1146.00 961.00

 

KECEMERLANGAN PEPERIKSAAN
PT3 (KPM) 370.00
SMA (JAIS) 322.00
SPM (KPM) 690.00

 

KAEDAH BAYARAN YURAN

 Yuran boleh dibayar dengan kaedah berikut :

1) Secara pindahan wang atas talian (bank online transfer) SANGAT DIGALAKKAN
2) Secara tunai melalui mesin deposit tunai
3) Secara tunai melalui kaunter di pejabat sekolah

Untuk kaedah (1) dan (2), selepas selesai buat bayaran, sila email slip bayaran serta nyatakan nama pelajar, kelas pelajar dan bayaran untuk bulan apa. 

PENTING! Gagal e-mail slip bayaran mengakibatkan bayaran yuran tidak dikemaskini dalam sistem pengurusan sekolah 

Yuran untuk sekolah menengah hendaklah dimasukkan ke akaun bank berikut:

Sekolah Menengah Agama (Arab) ILMI
Maybank : 562179514508
E-mail : smaailmi16@gmail.com

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi 03-42528394